48596 - Η τεχνολογία

Ν. Λυγερός

Η τεχνολογία
δεν είναι μόνο
φιλική
προς τον άνθρωπο
αλλά
προσαρμοσμένη
σε αυτόν
γιατί λειτουργεί
ενισχυτικά
μαζί του
όταν αυτός
έχει ανάγκες
για εξέλιξη.