Τοποστρατηγική, Χρονοστρατηγική και Βαθιά Ιστορία

Ν. Λυγερός

Ν. Λυγερός: “Τοποστρατηγική, Χρονοστρατηγική και Βαθιά Ιστορία”. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα. Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, ώρα: 19.00-21.00