48601 - Το στρατηγικό

Ν. Λυγερός

Το στρατηγικό
βοηθάει
το τακτικό
ενώ είναι
δύσκολο
για το τακτικό
να βοηθήσει
το στρατηγικό
κι έτσι
βλέπεις
ξεκάθαρα
τη διαφορά
μεταξύ
υποστήριξης
και υπερστήριξης.