48603 - Το χαρακτηριστικό

Ν. Λυγερός

Το χαρακτηριστικό
του υφάσματος
είναι πάντα
η επαφή
με το σώμα
και μετά
ανάλογα
με το φιλικό
πλαίσιο
που έχει
δημιουργηθεί
γίνεται
η μεταμόρφωση
της σχέσης.