48604 - Κοιτάζουμε

Ν. Λυγερός

Κοιτάζουμε
πολύ
το ωραίο
και σπάνια
βλέπουμε
το όμορφο
γιατί αυτό
είναι
διαχρονικό
και δεν σπάζεις
την ομαλότητα
της πραγματικότητας
έτσι πρέπει
να υπάρχει
εντοπισμός.