48607 - Η Χρονοστρατηγική δείχνει

Ν. Λυγερός

Η Χρονοστρατηγική δείχνει
ποιά είναι
τα θεμελιακά στοιχεία
πάνω στα  οποία
πρέπει να βασιστεί
η απελευθέρωση
της Κύπρου
για να ξεπεράσει
τα εμπόδια
της ηττοπάθειας
και της λήθης
στα εθνικά θέματα
που λειτουργούν
καταλυτικά.