48608 - Με την εισαγωγή

Ν. Λυγερός

Με την εισαγωγή
στις μαθηματικές
δομές
βλέπεις
ποιες είναι
ανθεκτικές
διότι αποτελούν
δυσκολίες
για τον μαθητή
που ξεπερνά
η Έξυπνη
Παιδεία
έτσι μπορείς
να επικεντρωθείς
σε αυτές
πιο αποτελεσματικά.

Close Menu