48618 - Είναι σημαντικό

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντικό
να μείνεις
Mαθητής
έως το τέλος
για να αποδείξεις
με όλη σου
τη ζωή
ότι θα ακολουθείς
τη Διδασκαλία
που αλλάζει
τον κόσμο
επειδή
είναι έργο
της Ανθρωπότητας.