48627 - Με τα εργαλεία

Ν. Λυγερός

Με τα εργαλεία
της Χρονοστρατηγικής
η Αναβαθμισμένη
Ιστορία
ανακαλύπτει
ιστορικά
γεγονότα
που είχαν
ξεχάσει
τα άτομα
και δεν έβλεπαν πια
την πορεία
που δείχνει
πώς λειτουργεί
η απελευθέρωση
των κατεχόμενων.