48630 - Κάθε στοιχείο

Ν. Λυγερός

Κάθε στοιχείο
της Χρονοστρατηγικής
που υποστηρίζει
την αναβαθμισμένη
ιστορία
σου δίνει εξηγήσεις
για τις στρατηγικές
συμπεριφορές
που θα υπάρξουν
επειδή
οι στρατηγιστές
θα τις αναδείξουν
με τρόπο
διαφορετικό
για να επιτευχθεί
ο μεταστρατηγικός
στόχος.