48647 - Όταν πετάμε

Ν. Λυγερός

Όταν πετάμε
πάνω από τα Σκόπια
βλέπουμε ακριβώς
ποιο είναι το μέγεθος
και οι περιορισμοί
αυτής της χώρας
κατά συνέπεια
μπορούμε να εκτιμήσουμε
πιο αποτελεσματικά
πώς πρέπει
να αντιμετωπίσουμε
τις παράλογες
προσεγγίσεις
της ιδεολογίας.