48650 - Ενώ τα σώματα

Ν. Λυγερός

Ενώ τα σώματα
πληγώνονται
και ξεπληγώνονται
με την πάροδο
του Χρόνου
για τις ψυχές
τα πράγματα
είναι πιο δύσκολα
γιατί οι πληγές
παραμένουν
επειδή είναι
αθάνατες
και δεν ξεχνούν
την καταπάτηση.