48653 - Οι λαοί του Χρόνου

Ν. Λυγερός

Οι λαοί του Χρόνου
θα ζήσουν πιο πολύ
το θέμα της ιστορίας
παρά της γεωγραφίας.
Γι’ αυτό να δίνεις
σημασία στο έργο
που αφήνει ίχνος
σε αυτό το πλαίσιο
γιατί η Ανθρωπότητα
αυτό περιμένει
από εμάς
και τίποτα άλλο.