48664 - Η επιστημονική φαντασία

Ν. Λυγερός

Η επιστημονική φαντασία
είναι πολύ περιορισμένη
από τη φαντασία
ενώ
η Χρονοστρατηγική
δεν είναι
γιατί
βασίζεται
πάνω
στη σκέψη
της Ανθρωπότητας
και πάει
πιο πέρα
από τα όρια.