48666 - Η πιο επικίνδυνη

Ν. Λυγερός

Η πιο επικίνδυνη
επιστημονική φαντασία
είναι αυτή
που μοιάζει
πάρα πολύ
με την πραγματικότητα
αλλά διαφέρει
σε μερικές
ουσιαστικές
λεπτομέρειες
που προκαλούν
τεράστιες διαφορές
που κάνουν
την τελική
διαφορά.