48668 - Πλάθουμε

Ν. Λυγερός

Πλάθουμε
κομμάτια
μέλλοντος
μέσω
της Αναβαθμισμένης
Ιστορίας
που βλέπει
διαφορετικά
το παρελθόν
χάρη
στο εργαλείο
της Χρονοστρατηγικής
που αλλάζει
τα δεδομένα.