48675 - Στην εκπαίδευση

Ν. Λυγερός

Στην εκπαίδευση
που δεν είναι
παιδεία
υπάρχει
το πρόγραμμα
της ύλης
που πρέπει
να τελειώσει
με κάθε τρόπο
ασχέτως
αν ο μικρός
άνθρωπος
δεν έχει
καταλάβει
τις θεμελιακές
έννοιες.