48691 - Η δια βίου μάθηση

Ν. Λυγερός

Η δια βίου μάθηση
δεν πρέπει
να παρέχεται
από το σχολείο
αλλά
από τον Δήμο
που πρέπει
να προσέχει
την εξέλιξη
των πολιτών του
γιατί έτσι
η ζωή του
γίνεται
πιο ανθρώπινη
και για τους άλλους.