48697 - Κοντά στον  Όλυμπο

Ν. Λυγερός

Κοντά στον  Όλυμπο
βλέπουμε
τις αξίες
του διαχρονικού
στοιχείου
του Ελληνισμού
αφού
κανείς
ξένος
δεν τόλμησε
να κατακτήσει
γιατί
ήξερε
τις επιπτώσεις
για το μέλλον του.