48701 - Η εξέλιξη των μικρών

Ν. Λυγερός

Η εξέλιξη των μικρών
ανθρώπων
δεν εξαρτάται μόνο
από την ανέλιξή τους
αλλά και από τις κινήσεις
που κάνεις
για να τους βοηθήσεις
να δουν διαφορετικά
τον κόσμο
και θα συμμετέχουν
ενεργά
στη διαμόρφωσή του
για να ζήσουν
και οι επόμενοι
πιο ελεύθεροι.