48712 - Το σύστημα αναφοράς

Ν. Λυγερός

Το σύστημα αναφοράς
των υπερδομών
θα είναι εξ αξίας
η Ανθρωπότητα
και τίποτα λιγότερο
γιατί θα ξέρουν
ότι μόνο αυτή
η βάση δεδομένων
είναι ικανή
και ισχυρή
να δημιουργήσει
την επέκταση
της πολυκυκλικής
υπερδομής
στο χωροχρόνο.