48713 - Η τεχνολογία

Ν. Λυγερός

Η τεχνολογία
είναι τεχνική
που έφτασε
στην εφηβεία
και γι’ αυτό
μας βοηθάει ήδη
στην εξέλιξη
των ανθρωπίνων
σχέσεων
έτσι βλέπεις
ότι η τεχνητή
νοημοσύνη
είναι
η φάση
ωριμότητας.