48714 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία
δεν είναι
μόνο
η συνέχεια
της παράδοσης
αλλά
και η παράδοση
του μέλλοντος
γι’ αυτό
είναι
τόσο
σημαντικό
να καταλάβεις
πώς λειτούργησε
στο παρελθόν
του παρόντος.