48715 - Το χαρακτηριστικό

Ν. Λυγερός

Το χαρακτηριστικό
του υφάσματος
είναι
να έρχεται
σε άμεση
επαφή
με το σώμα
όχι μόνο
για να το καλύψει
αλλά
και να το προστατέψει
με την ομορφιά
του έργου
που αποτελεί
η οντότητά του.