48719 - Η Συνθήκη Σεβρών

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Σεβρών
είναι της αυτοδιάθεσης
των λαών
ενώ οι Συνθήκες
της Μόσχας,
του Καρς
και της Λωζάννης
είναι πάντα
της εδαφικής
ακεραιότητας.
Γι’ αυτό
υπάρχει
τόσο μεγάλη
διαφορά
για τους Δικαίους.