48721 - Η ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Η ΑΟΖ
είναι
φυσιολογική
επέκταση
πάνω
στη θάλασσα
της αυτοδιάθεσης
των λαών
και γι’ αυτό
σέβεται
τα νησιά
ενώ αυτός
που το αμφισβητεί
είναι εξ αρχής
βάρβαρος
γιατί καταπατά
την Ανθρωπότητα.