48731 - Η παράδοση

Ν. Λυγερός

Η παράδοση
προέρχεται
από τη μαθητεία.
Η Διδασκαλία
που έχει εκφυλιστεί
δεν μπορεί
να εξηγηθεί.
Επειδή
ξεχνάμε
το αντικείμενο
η χρήση του
είναι
πάντα
εκφυλισμένη.
Γι’αυτό
μια πίστη
πρέπει να έχει
ιερά κείμενα.