48758 - Αν το ιερό κείμενο

Ν. Λυγερός

Αν το ιερό κείμενο
δεν προβλέπει
τη διόρθωση
της λανθασμένης
κίνησης
πώς μπορεί
να είναι
ιερό;
Πρέπει
να σκεφτεί
από πριν
ότι το λάθος
διορθώνεται
για να υπάρχει
εξέλιξη
στη συνέχεια.

Close Menu