48761 - Ο Λόγος είναι

Ν. Λυγερός

Ο Λόγος είναι
η υπερδομή,
το κείμενο
το ιερό
η δομή
και οι Μαθητές
η υποδομή
που τους υποστηρίζει.
Έτσι χρειάζεται
μνημοσύνη
και νοημοσύνη
για να υπάρξει
ιεροσύνη
που διασχίζει
τους αιώνες
της Ανθρωπότητας.