48764 - Ο Λόγος είναι

Ν. Λυγερός

Ο Λόγος είναι
του Δασκάλου
το κείμενο
είναι του Μαθητή.
Και το κείμενο
είναι ιερό
επειδή
αποτελεί
υποστήριξη
του Λόγου
που είναι
υπερστήριξη.
Έτσι
η έννοια
της συγχώρεσης
επιτρέπει
το λάθος.