48766 - Στην πατρίδα

Ν. Λυγερός

Στην πατρίδα
του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού
προσκυνήσαμε
τα λείψανά του
που βρήκαμε
στο Μοναστήρι
κι είδαμε
το σπίτι του
σύμφωνα
με την παράδοση
έτσι νιώσαμε
το τεράστιο
έργο
που εκπλήρωσε
για να μάθει
την ελευθερία
στους πιστούς.