48768 - Στη μεγαλύτερη λίμνη

Ν. Λυγερός

Στη μεγαλύτερη λίμνη
της Ελλάδας
νιώσαμε
την αγιοσύνη
της περιοχής
όχι μόνο
με τις εκκλησίες
και τα μοναστήρια
αλλά με τους ανθρώπους
που νοιάζονται
για την πίστη
ειδικά
όταν ξέρουν
πόσους αγώνες
έδωσε
για το Δίκαιο.