48773 - Δεν ήθελε μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν ήθελε μόνο
ν’ αρπάξει
τα νησιά μας
η Οθωμανική
Αυτοκρατορία
ήθελε
πρώτα
από όλα
να μπει
στην κεντρική
Ευρώπη
αλλά
δεν μπόρεσε
να ξεπεράσει
το εμπόδιο
της Βιέννης
το 1683.