48774 - Αποφάσισε η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Αποφάσισε η Τουρκία
να γεννηθεί
τεχνητά
μετά το 1923
για να μην έχει
να μιλήσει
για τις ήττες της
και την κατοχή
της Κωνσταντινούπολης
αλλά κανένας
από εμάς
δεν ξέχασε
τη βαθιά
ιστορία.