48775 - Το σύνθημα

Ν. Λυγερός

Το σύνθημα
Ελευθερία
ή Θάνατος
σε επίπεδο
στρατηγικής
σημαίνει
πολύ απλά
ότι δεν κάνω
πίσω
μπροστά
στον αντίπαλο
γιατί
φτάνει πια
ο ζυγός
της βαρβαρότητας
για τους αθώους.