48776 - Οι φιλέλληνες

Ν. Λυγερός

Οι φιλέλληνες
δεν ήταν μαζί μας
στον αγώνα
της απελευθέρωσης
επειδή
μας αγαπούσαν
ή μας λυπόντουσαν
αλλά γιατί
πολύ απλά
μας θαύμαζαν
όταν τα βάζαμε
μ’ ένα εχθρό
πιο ισχυρό
που διέπραττε
εγκλήματα
βαρβαρότητας.