48777 - Ως λαός

Ν. Λυγερός

Ως λαός
έχουμε
μεγάλες
αντοχές
για ν’ αντισταθούμε
στα μαθήματα
της βαρβαρότητας
γι’ αυτό
συνεχίζουμε
τον αγώνα
της απελευθέρωσης
δίχως ποτέ
να κάνουμε
πίσω
γιατί θέλουμε
όλους τους δικούς μας
ελεύθερους.