48815 - Χάρη στις νέες

Ν. Λυγερός

Χάρη στις νέες
αποστολές
στον Άρη
ανακαλύψαμε
ότι ο πλανήτης
έχει
και σεισμική
δραστηριότητα
ενώ παλιά
πιστεύαμε
ότι ήταν
ουσιαστικά
νεκρός
και ότι είχε
τελειώσει
η γεωλογική
εξέλιξή του
ενώ τώρα
ξέρουμε
ότι θα υπάρξει
και αρειολογία
ως κλάδος
της επιστήμης.

Close Menu