48817 - Κάθε λαός

Ν. Λυγερός

Κάθε λαός
έχει την κοσμογονία του
αλλά δεν ξέρει
απαραίτητα
τι είναι κοσμολογία.
Μπορεί να βλέπει
τι σημαίνει
το βάθος
του ουρανού
αλλά
δυσκολεύεται
να αντιληφθεί
το σύμπαν.
Φαντάσου
λοιπόν
να ζει
σε άλλο
πλανήτη
που θα είναι
η κοσμογονία του
εκτός
αν ξέρει ήδη
κοσμολογία.