48823 - Σκεφτόμαστε από τώρα

Ν. Λυγερός

Σκεφτόμαστε από τώρα
πώς θα μας βλέπουν
αυτοί
που θα είναι
εκτός Ηλιακού
Συστήματος
διότι
θα είμαστε
εμείς
του παλιού
πλανήτη
που θα έχουμε
έρθει
στους νέους
για εξερεύνηση.