48825 - Φανταστείτε

Ν. Λυγερός

Φανταστείτε
τον πρώτο
Άγιο
αρειανό
μετά
από αιώνες
ανάπτυξης
της Ανθρωπότητας
για το μέλλον
που δύσκολα
σκέφτεσαι
από πριν
χωρίς
να το δεις.