48834 - Αν βλέπεις τρεις ήλιους

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις τρεις ήλιους
ταυτόχρονα
τότε
να ξέρεις
ότι αυτό
το φαινόμενο
λέγεται 
παρήλιο
και είναι γνωστό
από την Αρχαιότητα
αφού έχει
καταγραφεί
από τον ίδιο
τον Αριστοτέλη.