48839 - Στα Σκόπια

Ν. Λυγερός

Στα Σκόπια
η Προεδρία
ετοιμάζει
το έδαφος
για να ακυρώσει
το Προσύμφωνο
των Πρεσπών
με τα δύο τρίτα
της επόμενης
Βουλής
και υπάρχουν
άτομα
που ακόμα
δεν έχουν
καταλάβει
τι γίνεται.