48840 - Η εξέλιξη στον Άρη

Ν. Λυγερός

Η εξέλιξη στον Άρη
φαίνεται
από τα στάδια 
της κινητής
εξερεύνησης
γιατί κάθε φορά
μάθαμε περισσότερα
για τον πλανήτη
επειδή
δεν παραμένουμε
σ’ ένα μόνο σημείο
για να εξετάσουμε
τα αρειανά δεδομένα.