48871 - Όταν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Όταν υπάρχει
ανάγκη
σε κάποιο σημείο
του πλανήτη
είμαστε
εκεί
για να βοηθήσουμε
τους ανθρώπους
γιατί ανήκουν
στο ίδιο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
και τους εντοπίζουμε
μέσω του δικτύου
που λειτουργεί
ανεξάρτητα
των αποστάσεων
αφού
το έργο
έχει ολιστική
προσέγγιση.