48880 - Ενωμένοι

Ν. Λυγερός

Ενωμένοι
πρέπει
να είμαστε
για να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά
τις προκλήσεις
της Τουρκίας
στον Έβρο
και στα νησιά
γιατί
δεν υπάρχει
άλλη επιλογή
για να ακολουθήσουμε
το Δίκαιο
που σέβεται
τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα
από όλες
τις πλευρές
κι όχι μόνο
όταν υπάρχουν
οικονομικά
συμφέροντα.

Close Menu