48889 - Τα ελληνικά σύνορα

Ν. Λυγερός

Τα ελληνικά σύνορα
δεν είναι πια
ένα τρυπητό
που μπορεί
να εκμεταλλεύεται
η Τουρκία
με τον δικό της
τρόπο.
Τέλος
επίσης
και στην προπαγάνδα
της Τουρκίας
πάνω
στο θέμα
γιατί όλοι
βλέπουν
ότι δεν τηρεί
καμιά
συμφωνία
διότι
δεν είναι
αξιόπιστη.

Close Menu