48904 - Οι αγρότες

Ν. Λυγερός

Οι αγρότες
στη Θράκη
έδειξαν
το παράδειγμα
της αντίστασης.
Και μας θύμισαν
γιατί στο σκάκι
τα πιόνια
η Γερμανία
τα ονομάζει
αγρότες.
Διότι
είναι και αυτοί
μαχητές
της γης
επειδή
την  αγαπούν
και δεν θέλουν
να καταπατηθεί
αυτό
που τους πονά
εδώ και αιώνες.