48906 - Η καλύτερη αντιμετώπιση

Ν. Λυγερός

Η καλύτερη αντιμετώπιση
των προβλημάτων
γίνεται πάντα
με τη γνώση
αν αυτή
λοιπόν
εκπέμπει
ένα μήνυμα
ξεκάθαρο
προς όλες
τις πλευρές
τότε
υπάρχει
θετική
ενημέρωση
που δημιουργεί
μία αλλαγή
φάσης
διότι
η αντίληψη
αλλάζει
τη διάθεση.