48907 - Σε φάση κρίσης

Ν. Λυγερός

Σε φάση κρίσης
η σωστή
ενημέρωση
αποτελεί
μια πολεμική
πληροφόρηση
που προκαλεί
φθορά
στον αντίπαλο
όταν αυτός
λειτουργεί
στο πλαίσιο
της προπαγάνδας
έτσι
το συνεχόμενο
μήνυμα
της Ελλάδας
ότι αντιστέκεται
στα σύνορά της
ενισχύει
εκθετικά
την επίλυση
του προβλήματος.